RIDEHALLER

Vi kan opføre ridehaller med indbyggede ridebanebarrierer for dig. Du har naturligvis selv indflydelse på placeringen af barriererne.

Når vi bygger din ridehal, overholder vi altid de rigtige mål til ridebanen, hvad enten den skal bruges til dressur, spring eller voltigering.

Du er med i hele byggeprocessen

Vi etablerer ridebanebunden efter dine ønsker og behov. Ønsker du, at hallen skal forlænges, kan vi også klare det. Forlænges den, vil der være plads til rytterstue og dommerkontor med udsigt over banen. På samme niveau som banen kan der med fordel etableres vandspiltov, venteområde eller ventepladser.

Vi har tidligere lavet løsninger, hvor taget forlænges ud til den ene side, og der laves plads til hestebokse langs hele bygningen.

Ridehallen opføres på betonfundamenter, og bygningens bærende konstruktion skabes af godkendte stålspær, der dimensioneres efter gældende love og regler.

Vi beklæder hallens sider med profilerede stålplader og taget med eternit bølgeplader. Vi implementerer også ståltagrender med nedløb til terræn.

Vi tilbyder også skydeporte beklædt med samme plader som facaderne, såfremt du ønsker det. Slutteligt færdigmelder vi arbejdet og sørger for, at du får din ibrugtagningstilladelse.

Vi opfører en ridehal for dig

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe dig.

Ring til os
Skriv til os