LANDBRUGSHALLER

Mangler du en maskinhal, et stort opvarmet værksted, en halmlade eller noget helt fjerde?

Vi står glædeligt for alt, hvad opførelsen indebærer.

Uddybbende tager vi os af tegninger, placering samt opførelse af bygningen. Ud over det hjælper vi dig også med myndighedsansøgningen.

Vi tager os af processen fra start til slut

Når vi går i gang med at opføre den bygning, du har brug for, begynder vi med at lave betonfundamenterne. Dem laver vi enten som punkt- eller stribefundamenter.

Vi sørger for, at bygningens bærende konstruktion er lavet af godkendte stålspær, der dimensioneres efter gældende love og regler. For at gøre bygningen stabil monterer vi tømmer på sider og tag.

Den udvendige beklædning består af profilerede stålplader på hallens sider og bølgeplader af eternit på taget. Vi laver også en ståltagrende med nedløb til terræn. Og ønsker du det, kan vi montere skydeporte beklædt med samme plader som facaderne.

Hvad angår gulvet i hallen kan vi lægge et glittet betongulv eller belægningssten. Afslutningsvist i processen færdigmelder vi arbejdet, så du får din ibrugtagningstilladelse.

Kontakt os

Vi tager os altså af processen fra start til slut. Har du brug for at få opført en landbrugshal, så tøv ikke med at kontakte os.

Ring til os
Skriv til os